Logotype

Våra företag är vår stolthet

Gemensamt för Storskogens bolag är fokus på god lönsamhet, stabila kassaflöden och en stark marknadsställning.

Historiskt har vi fokuserat på bolag med huvudverksamhet i Sverige, men med kunder och samarbetspartners i många delar av världen. Under 2020 gjorde Storskogen sitt första nordiska förvärv och har etablerat team i Danmark, Norge, Schweiz, Storbritannien, Singapore och Tyskland. Under 2021 förvärvades bolag i Danmark, Finland, Norge, Schweiz, Sverige, Storbritannien och Tyskland och vid starten av 2022 hade gruppens bolag operationell närvaro i närmare 30 länder.