Logotype

Våra företag är vår stolthet

Gemensamt för Storskogens bolag är fokus på god lönsamhet, stabila kassaflöden och en stark marknadsställning.

Historiskt har vi fokuserat på bolag med huvudverksamhet i Sverige, men med kunder och samarbetspartners i många delar av världen. Under 2020 gjorde Storskogen sitt första internationella förvärv och under 2021 förvärvades bolag i Danmark, Finland, Norge, Schweiz, Sverige, Storbritannien och Tyskland. Vid tredje kvartalet 2022 hade gruppens bolag operationell närvaro i 27 länder.