Logotype
Affärsområden

Services

Affärsområde Services utgörs av tjänstebolag med starka positioner inom specifika B2B-nischer. Bolagen är indelade i de sju vertikalerna Contracting Services, Infrastructure, Installation, Logistics, Engineering Services, Digital Services samt HR and Competence. Services omfattade 61 affärsenheter med totalt 4559 anställda i slutet av andra kvartalet 2023.

Vertikaler inom Services

Installation

Installation består av affärsenheter inom rörmokeri, ventilation och kyla, måleri och sotning samt elektriska och tekniska installationer. Kunderna är huvudsakligen kommunala och privata fastighetsbolag samt små och stora byggföretag.

Engineering Services

Engineering Services består av affärsenheter som tillhandahåller tekniska konsulttjänster inom exempelvis arkitektur, konstruktion, brandsäkerhet, miljö och avancerad mätteknik. Kunder är bland annat byggföretag, privata fastighetsägare samt offentlig sektor.

HR and Competence

HR and Competence består av affärsenheter inom vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning, företagsutbildning, bemanning, rekrytering och support/matchning av tjänster till privata företag och svenska myndigheter.

Logistics

Logistics består av affärsenheter inom frakttjänster, spedition, last mile-leveranser och tredjeparts logistiktjänster, med verksamhet såväl nationellt som internationellt. Kunderna utgörs av företag såsom speditörer, varuägare samt hamnar.

Digital Services

Digital Services består av affärsenheter som tillhandahåller IT-relaterade och digitala tjänster och produkter till företagskunder inom privat och offentlig sektor.

Contracting Services

Contracting Services består av affärsenheter som utgörs av tjänsteleverantörer och entreprenörer till bygg- och anläggningsmarknaden. Kunderna är vanligtvis byggföretag, fastighets- och anläggningsägare samt industriföretag.

Infrastructure

Infrastructure består av affärsenheter som utför tyngre markrelaterade infrastrukturarbeten i mark- och järnvägsmiljö, ofta med tunga maskiner, såsom rivning, schaktning och grundarbeten. Kunderna utgörs av företag inom både privat och offentlig sektor.

Bolag inom Services

Nedan finner du ett urval av Storskogens bolag inom Services. Klicka på knappen för att se samtliga bolag inom affärsområdet och för att kunna filtrera på vertikal och geografi.

Kapitalmarknadsdag: Peter Ahlgren

Peter Ahlgren, Head of Business Area Services, gör en djupdykning i affärsområdet på Storskogens Kapitalmarknadsdag 2022.

Se fler videoklipp från Services

Medarbetare inom Services

För att möjliggöra för affärsenheterna att nå sin potential stöds de av Storskogens affärsområdesorganisation. Inom affärsområdena och underliggande vertikaler finns personer med spetskompetens och omfattande erfarenhet inom respektive område. Dessa personer arbetar aktivt i affärsenheternas styrelser, med både strategiska och operationella frågeställningar.

Du kan nå Storskogens medarbetare genom att använda detta email-format: förnamn.efternamn@storskogen.com

Anna Abrahamsson
Anna Abrahamsson
Financial Controller
Catarina Drott
Catarina Drott
Investment Manager
Chanel Braddon
Chanel Braddon
Investment Manager
Chris Pullen
Chris Pullen
Head of Services UK
David Eriksson
David Eriksson
Investment Manager
Karla Kaaronen
Karla Kaaronen
Investment Manager
Katarina Hedberg
Katarina Hedberg
Investment Director
Lina Falk Jiménez
Lina Falk Jiménez
Senior Investment Manager
Louise Ankarcrona
Louise Ankarcrona
Finance Director
Marco Christen
Marco Christen
Investment Manager
Niclas Rundlöf
Niclas Rundlöf
Senior Investment Manager
Oskar Lagergren Bjursten
Oskar Lagergren Bjursten
Investment Director
Peter Ahlgren
Peter Ahlgren
EVP Head of Business Area Services
Sandro Wisendanger
Sandro Wisendanger
Head of M&A Switzerland/Austria
Thomas Larsson
Thomas Larsson
Investment Director
Thomas Pilo
Thomas Pilo
Investment Director
Tom Salokanto
Tom Salokanto
Investment Manager
Xiaoqing Dong
Xiaoqing Dong
Investment Director

Våra andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.