Logotype

Bolag inom Services

Storskogens bolag är verksamma inom ett brett spektrum av sektorer och skapar tillsammans
en företagsgrupp som är väldiversifierad avseende trender, drivkrafter och konjunkturkänslighet.

Välj mellan funktionerna nedan för att filtrera bolagen vertikal, region eller för att söka efter ett specifikt bolag.

Engineering Services

Engineering Services
779

Installation

Installation
107

Infrastructure

Infrastructure
171
Infrastructure
168
Infrastructure
164

Logistics

Logistics
162

Infrastructure

Infrastructure
161

Installation

Installation
160

Digital Services

Digital Services
157
Digital Services
151

Contracting Services

Contracting Services
150
Contracting Services
149

Logistics

Logistics
148

Engineering Services

Engineering Services
146

Installation

Installation
145

Infrastructure

Infrastructure
142

Contracting Services

Contracting Services
138

Engineering Services

Engineering Services
136
Engineering Services
132

Logistics

Logistics
130

HR and Competence

HR and Competence
273

Installation

Installation
274

Infrastructure

Infrastructure
319

Contracting Services

Contracting Services
320

Digital Services

Digital Services
321

Infrastructure

Infrastructure
322
Infrastructure
323
Infrastructure
324

HR and Competence

HR and Competence
325

Digital Services

Digital Services
351
Digital Services
352

Infrastructure

Infrastructure
369

Engineering Services

Engineering Services
373

Infrastructure

Infrastructure
374

Installation

Installation
389

HR and Competence

HR and Competence
394
HR and Competence
396

Logistics

Logistics
430

Installation

Installation
547

Digital Services

Digital Services
549
Digital Services
550

Installation

Installation
551
Installation
627
Installation
634

Engineering Services

Engineering Services
668
Engineering Services
682

Infrastructure

Infrastructure
755

Contracting Services

Contracting Services
756

Installation

Installation
764

HR and Competence

HR and Competence
767

Infrastructure

Infrastructure
778

Engineering Services

Engineering Services
822

Digital Services

Digital Services
835

Logistics

Logistics
837

Digital Services

Digital Services
932

Installation

Installation
1055

HR and Competence

HR and Competence
1119

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.