Logotype

Bolag inom Services

Swedwise

Swedwise är en automationspartner som erbjuder mjukvarulicenser, konsulttjänster, utbildnings- och supporttjänster. Genom att utnyttja specialistkompetens tillsammans med ledande anpassningsbara lösningar, levererar Swedwise högkvalitativa lösningar inom informationshantering, systemintegration och enterprise service management till en bas av stora kunder, både privata och offentliga.

Swedwise

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.