Logotype

Våra värderingar utgör kärnan till vår affärsmodell

På Storskogen ser vi vår kompetens, våra värderingar och hur vi är organiserade som viktiga faktorer för tillväxt och framgång. Organisationen bör därför vara skalbar, främja det lokala entreprenörskapet och stötta vår vision att vara den bästa ägaren för små och medelstora bolag.

Besök Storskogens LinkedIn

Vår organisation

Storskogen har över 100 medarbetare inom de centrala organisationerna i Danmark, Norge, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Tyskland och huvudkontoret i Sverige.

Storskogens företag stöds av de tre affärsområdes-organisationerna Trade, Industry och Services.
I affärsområdena finns såväl generalist- som specialistkompetens. Storskogen har även centrala funktioner som tillhandahåller stöd för affärsområdena och de lokala verksamheterna inom ett antal områden såsom företagsförvärv (M&A), Corporate Development, hållbarhet, ekonomi, HR, juridik och kommunikation.

Skicka ditt cv till oss

Storskogen använder externa rekryteringsfirmor vid rekrytering av specifika tjänster, men du är välkommen att skicka en spontanansökan till oss via formuläret nedan.

När du skickar ditt cv och dina personuppgifter till Storskogen godkänner du att vi hanterar och sparar dem internt hos oss.

Att vara en del av Storskogen

Möt våra medarbetare Karianne Melleby och Erika Butterworth.

Våra medarbetare

Hitta mer information om och kontaktuppgifter till våra medarbetare.

Medarbetare och kontaktinformation

Våra värderingar

Entreprenörskap

• Vi fokuserar på affärsmöjligheter och kostnadseffektivitet.
• Vi vågar fatta beslut även om vi inte har all fakta på bordet.
• Vi är drivna, lösningsorienterade och handlingskraftiga.
• Vi är innovativa, öppna för nya idéer och drivs av inställningen att aldrig ge upp.

Våra värderingar

Respekt

• Vi anpassar oss efter varje kontext och situation.
• Vi hjälper våra kollegor.
• Vi bemöter alla på lika villkor i alla interaktioner.
• Vi respekterar andra individers kompetens och är öppna för och nyfikna på att lära oss mer.

Våra värderingar

Långsiktighet

• Vi fokuserar på långsiktig framgång.
• Vi investerar i individer och långsiktiga relationer.
• Vi utvecklar våra företag för att säkra långsiktig konkurrenskraft.
• Vi har ett hållbart förhållningssätt och strävar efter att vara relevanta ur ett långsiktigt perspektiv.

Våra värderingar

Professionalism

• Vi tar faktabaserade beslut utifrån nödvändig information.
• Vi strävar efter ständig utveckling och investerar tid i att utveckla oss själva.
• Vi är ärliga och transparenta.
• Vi strävar efter att sätta tydliga förväntningar och leverera utefter det vi lovat.

”Rätt kompetens går att hitta och utveckla världen över men vi nöjer oss inte med det. Att leva efter våra värderingar är grunden för hela vår affärsidé.”

Ulrika Brinck, HR-chef

Kontakt för HR-frågor 

Ulrika Brinck
HR-chef
ulrika.brinck@storskogen.com