Logotype

Vi möjliggör för företag
att nå sin potential

Bli en del av storskogen

Storskogen är en internationell företagsgrupp inom handel, industri och tjänster. Som långsiktiga ägare är vi positionerade att identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller.

Om Storskogen

Långsiktighet och entreprenörskap

Det finns många välskötta och lönsamma bolag som letar efter en ny ägare för att trygga dess framtid och potential. Storskogen startade 2012 för att fylla rollen som en ny långsiktig ägare för denna typ av företag. Vi har sedan dess växt till en väldiversifierad bolagsgrupp bestående av 125 affärsenheter uppdelade i 14 vertikaler med en sammanlagd omsättning på cirka 35 miljarder kronor (LTM) per den 31 mars 2024. En del av vårt framgångsrecept är vår ambition att driva vidare bolagen vi förvärvar med en evig ägarhorisont och med entreprenörskapets drivkrafter i fokus.

Om oss

Företagen är vår stolthet

Storskogen har tre affärsområden - Trade, Industry och Services - som totalt består av 125 affärsenheter med operationell närvaro i 30 länder. En affärsenhet kan vara ett fristående företag eller i sin tur äga dotterbolag. Gemensamt för bolagen är att de har fokus på lönsamhet, stabila kassaflöden och en ledande marknadsställning.

storskogens bolag

Finansiell rapport

Delårs­rapport Q1 2024

”Årets första kvartal var i linje med förväntan givet en generellt svagare efterfrågan och en mer typisk säsongsvariation än i det första kvartalet 2023. Mot bakgrund av det fortsatt osäkra marknadsläget är det positivt att vi lyckades förbättra marginalen sekventiellt jämfört med det fjärde kvartalet. Bolagens initiativ för att stärka lönsamheten ger viss effekt redan nu och detta kommer att bli än tydligare när marknadsklimatet vänder uppåt”, säger Christer Hansson, tillförordnad vd för Storskogen.

Läs delårs­rapporten (pdf)