Logotype

Vi möjliggör för företag
att nå sin potential

Bli en del av storskogen

Storskogen är en internationell företagsgrupp med verksamhet inom tre affärsområden: Trade, Industry och Services. Med en evig ägarhorisont är vi unikt positionerade att identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller.

Om Storskogen

Långsiktighet och entreprenörskap

Det finns många välskötta och lönsamma bolag som letar efter en ny ägare för att trygga dess framtid och potential. Storskogen startade 2012 för att fylla rollen som en ny långsiktig ägare för denna typ av företag. Vi har sedan dess växt till en väldiversifierad bolagsgrupp bestående av 132 affärsenheter uppdelade i 14 vertikaler med en sammanlagd omsättning på cirka 36,9 miljarder kronor (LTM) per den 30 juni 2023. En del av vårt framgångsrecept är vår ambition att driva vidare bolagen vi förvärvar med en evig ägarhorisont och med entreprenörskapets drivkrafter i fokus.

Om oss

Affärsområden

Företagen är vår stolthet

Storskogen har tre affärsområden - Trade, Industry och Services - som totalt består av 132 affärsenheter med verksamhet under eget namn i 28 länder. En affärsenhet kan vara ett fristående företag eller i sin tur äga dotterbolag. Gemensamt för bolagen är att de har fokus på lönsamhet, stabila kassaflöden och en ledande marknadsställning.

storskogens bolag

KVARTALSRAPPORT

Delårsrapport Q2 2023

”Vi hade ett stabilt andra kvartal, med en omsättning om 9,5 miljarder kronor (9,1) och en justerad EBITA-marginal om 9,7 procent (9,7). Marknadsförutsättningarna är fortsatt utmanande, men arbetet i våra affärsenheter ger resultat, med ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten och en bibehållen trend mot vårt mål på en justerad EBITA-marginal om 10 procent. Vi stärkte även vår balansräkning ytterligare, genom strategiska avyttringar och förlängning av skuldportföljens löptid”, säger Daniel Kaplan, vd för Storskogen.

Delårs­rapport Q2 2023 (pdf)