Logotype

Vi möjliggör för företag
att nå sin potential

Bli en del av storskogen

Storskogen är en internationell företagsgrupp inom handel, industri och tjänster. Som långsiktiga ägare är vi positionerade att identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller.

Om Storskogen

Långsiktighet och entreprenörskap

Det finns många välskötta och lönsamma bolag som letar efter en ny ägare för att trygga dess framtid och potential. Storskogen startade 2012 för att fylla rollen som en ny långsiktig ägare för denna typ av företag. Vi har sedan dess växt till en väldiversifierad bolagsgrupp bestående av 129 affärsenheter uppdelade i 14 vertikaler med en sammanlagd omsättning på cirka 36 miljarder kronor (LTM) per den 31 december 2023. En del av vårt framgångsrecept är vår ambition att driva vidare bolagen vi förvärvar med en evig ägarhorisont och med entreprenörskapets drivkrafter i fokus.

Om oss

Företagen är vår stolthet

Storskogen har tre affärsområden - Trade, Industry och Services - som totalt består av 129 affärsenheter med operationell närvaro i 30 länder. En affärsenhet kan vara ett fristående företag eller i sin tur äga dotterbolag. Gemensamt för bolagen är att de har fokus på lönsamhet, stabila kassaflöden och en ledande marknadsställning.

storskogens bolag

Årsredovisning

Årsredovisning 2023

”Under Storskogens tolfte verksamhetsår ökade nettoomsättningen med 5 procent till 36 miljarder kronor. Givet det osäkra omvärldsläget fortsatte vi att fokusera på vår balansräkning och minskade de räntebärande skulderna med 2,8 miljarder kronor. När vi blickar framåt är vi fast beslutna att navigera i det föränderliga ekonomiska klimatet och fortsätta vårt arbete med att utveckla bolagsgruppen”, säger Christer Hansson, Tillförordnad verkställande direktör för Storskogen.

Läs årsredovisningen (pdf)