Logotype

Vi möjliggör för företag
att nå sin potential

Bli en del av storskogen

Storskogen är en internationell företagsgrupp med verksamhet inom tre affärsområden: Trade, Industry och Services. Med en evig ägarhorisont är vi unikt positionerade att identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller.

Om Storskogen

Långsiktighet och entreprenörskap

Det finns många välskötta och lönsamma bolag som letar efter en ny ägare för att trygga dess framtid och potential. Storskogen startade 2012 för att fylla rollen som en ny långsiktig ägare för denna typ av företag. Vi har sedan dess växt till en väldiversifierad bolagsgrupp bestående av 134 affärsenheter uppdelade i 14 vertikaler med en sammanlagd omsättning på cirka 36,5 miljarder kronor (LTM) per den 31 mars 2023. En del av vårt framgångsrecept är vår ambition att driva vidare bolagen vi förvärvar med en evig ägarhorisont och med entreprenörskapets drivkrafter i fokus.

Om oss

affärsområden

Företagen är vår stolthet

Storskogen har tre affärsområden - Trade, Industry och Services - som totalt består av 134 affärsenheter med verksamhet under eget namn i 28 länder. En affärsenhet kan vara ett fristående företag eller i sin tur äga dotterbolag. Gemensamt för bolagen är att de har fokus på lönsamhet, stabila kassaflöden och en ledande marknadsställning.

storskogens bolag

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma 2023

Storskogens årsstämma 2023 hölls den 12 maj 2023 på Moderna Museet i Stockholm. Vid årsstämman beslutades bl.a. om vinstutdelning om 0,08 kronor per aktie, omval av Annette Brodin Rampe som styrelseledamot och styrelseordförande, omval av Alexander Murad Bjärgård, Louise Hedberg och Johan Thorell som styrelseledamöter och nyval av Robert Belkic som styrelseledamot.

För mer information om årsstämman och för att se Daniel Kaplans vd-anförande, vänligen följ länken nedan.

Årsstämma 2023