Logotype

Vår vision är att vara den bästa ägaren för små och medelstora bolag

Bli en del av storskogen

Storskogen förvärvar och driver en diversifierad grupp lönsamma bolag med stark marknadsställning

Om Storskogen

Långsiktighet och entreprenörskap

Det finns många välskötta och lönsamma bolag som letar efter en ny ägare för att trygga dess framtid och potential. Storskogen startade 2012 för att fylla rollen som en ny långsiktig ägare för denna typ av företag. Vi har sedan dess växt till en väldiversifierad bolagsgrupp bestående av närmare hundra affärsenheter med en sammanlagd årsomsättning på cirka 11,5 miljarder kronor vid halvårsskiftet 2021. En del av vårt framgångsrecept är vår ambition att driva vidare bolagen vi förvärvar med en evig ägarhorisont och med entreprenörskapets drivkrafter i fokus.

Om oss

affärsområden

Företagen är vår stolthet

Storskogen består av tre affärsområden - Handel, Industri och Tjänster - totalt bestående närmare hundra affärsenheter med verksamhet under eget namn i ett 20-tal länder. En affärsenhet kan vara ett fristående företag eller i sin tur äga dotterbolag. Gemensamt för bolagen är att de har fokus på lönsamhet, stabila kassaflöden och en ledande marknadsställning.

storskogens bolag

Delårsrapport

Delårsrapport Q2 2021

Den starka utvecklingen från Storskogens första kvartal fortsatte in i det andra kvartalet. Den organiska EBITA-tillväxten var 43 procent och den totala EBITA-tillväxten 71 procent för det första halvåret. Antalet förvärv som genomfördes under kvartalet var 25 stycken, bolag som tillsammans hade en årsomsättning på 5 867 MSEK under 2020. Mer information finns i delårsrapporten för andra kvartalet och första halvåret 2021 samt i webbsändningen med vd Daniel Kaplan och CFO Lena Glader.

Till rapporten (PDF & video)