Logotype

Vår vision är att vara den bästa ägaren för små och medelstora bolag

Bli en del av storskogen

Storskogen förvärvar och driver en diversifierad grupp lönsamma bolag med stark marknadsställning

Om Storskogen

Långsiktighet och entreprenörskap

Det finns många välskötta och lönsamma bolag som letar efter en ny ägare för att trygga dess framtid och potential. Storskogen startade 2012 för att fylla rollen som en ny långsiktig ägare för denna typ av företag. Vi har sedan dess växt till en väldiversifierad bolagsgrupp bestående av cirka hundra affärsenheter med en sammanlagd årsomsättning på cirka 14 miljarder kronor (LTM) vid slutet av tredje kvartalet 2021. En del av vårt framgångsrecept är vår ambition att driva vidare bolagen vi förvärvar med en evig ägarhorisont och med entreprenörskapets drivkrafter i fokus.

Om oss

affärsområden

Företagen är vår stolthet

Storskogen består av tre affärsområden - Handel, Industri och Tjänster - totalt bestående närmare hundra affärsenheter med verksamhet under eget namn i ett 20-tal länder. En affärsenhet kan vara ett fristående företag eller i sin tur äga dotterbolag. Gemensamt för bolagen är att de har fokus på lönsamhet, stabila kassaflöden och en ledande marknadsställning.

storskogens bolag

Delårs­rapport

Delårsrapport Q3 2021

Storskogen har genomfört en rad tillväxt- och lönsamhetssatsningar under årets första nio månader vilket har resulterat i en organisk EBITA-tillväxt på 30 procent. Vi har lyckats väl med att hantera utbuds- och fraktstörningar genom att systematiskt bygga lager för att säkra kommande månaders leveranser, något som har påverkat kassaflödet kortsiktigt men innebär nöjdare kunder framåt.

Till rapporten (PDF & video)