Logotype

Vi möjliggör för företag
att nå sin fulla potential

Bli en del av storskogen

Storskogen är en internationell koncern med dotterbolag inom Handel, Industri och Tjänster. Tack vare vår eviga investeringshorisont är vi unikt positionerade att identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller

Om Storskogen

Långsiktighet och entreprenörskap

Det finns många välskötta och lönsamma bolag som letar efter en ny ägare för att trygga dess framtid och potential. Storskogen startade 2012 för att fylla rollen som en ny långsiktig ägare för denna typ av företag. Vi har sedan dess växt till en väldiversifierad bolagsgrupp bestående av 136 affärsenheter uppdelade i 14 vertikaler med en sammanlagd omsättning senaste tolv månaderna på cirka 34,3 miljarder kronor per den 31 december 2022. En del av vårt framgångsrecept är vår ambition att driva vidare bolagen vi förvärvar med en evig ägarhorisont och med entreprenörskapets drivkrafter i fokus.

Om oss

affärsområden

Företagen är vår stolthet

Storskogen består av tre affärsområden - Handel, Industri och Tjänster - totalt bestående av 136 affärsenheter med verksamhet under eget namn i 28 länder. En affärsenhet kan vara ett fristående företag eller i sin tur äga dotterbolag. Gemensamt för bolagen är att de har fokus på lönsamhet, stabila kassaflöden och en ledande marknadsställning.

storskogens bolag

Delårs­rapport

Bokslutskommuniké 2022

”Nettoomsättningen ökade med 96 procent till 34,3 miljarder kronor (17,5) under 2022 och Storskogen har därmed nästan fördubblats i storlek. Merparten av ökningen är hänförlig till förvärv, kombinerat med en god organisk tillväxt för perioden på 12 procent. Stora förändringar har skett i vår omvärld under året. Vi fortsätter att arbeta aktivt med bolagen med fokus på kassaflöde samt att stärka lönsamheten och balansräkningen. På medellång sikt, och under mer stabila förutsättningar, är målet att återgå till en ökad förvärvsdriven tillväxt”, säger Daniel Kaplan, vd för Storskogen.

Till rapporten och webcast