Logotype

Vi möjliggör för företag
att nå sin fulla potential

Bli en del av storskogen

Storskogen är en internationell koncern med dotterbolag inom Handel, Industri och Tjänster. Tack vare vår eviga investeringshorisont är vi unikt positionerade att identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller

Om Storskogen

Långsiktighet och entreprenörskap

Det finns många välskötta och lönsamma bolag som letar efter en ny ägare för att trygga dess framtid och potential. Storskogen startade 2012 för att fylla rollen som en ny långsiktig ägare för denna typ av företag. Vi har sedan dess växt till en väldiversifierad bolagsgrupp bestående av 135 affärsenheter uppdelade i 14 vertikaler med en sammanlagd omsättning senaste tolv månaderna på cirka 30,5 miljarder kronor per 30 september 2022. En del av vårt framgångsrecept är vår ambition att driva vidare bolagen vi förvärvar med en evig ägarhorisont och med entreprenörskapets drivkrafter i fokus.

Om oss

affärsområden

Företagen är vår stolthet

Storskogen består av tre affärsområden - Handel, Industri och Tjänster - totalt bestående av 135 affärsenheter med verksamhet under eget namn i 27 länder. En affärsenhet kan vara ett fristående företag eller i sin tur äga dotterbolag. Gemensamt för bolagen är att de har fokus på lönsamhet, stabila kassaflöden och en ledande marknadsställning.

storskogens bolag

Delårs­rapport

Delårs­rapport januari-september 2022

”Nettoomsättningen ökade med 113 procent till 24,4 miljarder kronor (11,5) under de första nio månaderna. Merparten av ökningen är hänförlig till förvärv, med en organisk tillväxt för perioden på 12 procent. Sedan börsnoteringen för drygt ett år sedan, när vi tog in 7,2 miljarder kronor i en nyemission, har Storskogen mer än fördubblat omsättningen. I september höll vi vår första kapitalmarknadsdag, där vi presenterade Storskogens långsiktiga strategi samtidigt som vi framhöll vårt kort- till medellångsiktiga fokus på kassaflöde, att stärka balansräkningen samt att genomföra värdeskapande satsningar”, säger Daniel Kaplan, vd för Storskogen.

TILL RAPPORTEN OCH WEBCAST