Logotype

Vår vision är att vara den bästa ägaren för små och medelstora bolag 

Bli en del av storskogen

Storskogen förvärvar och driver en diversifierad grupp lönsamma bolag med stark marknadsställning

Om Storskogen

Långsiktighet och entreprenörskap

Det finns många välskötta och lönsamma bolag som letar efter en ny ägare för att trygga dess framtid och potential. Storskogen startade 2012 för att fylla rollen som en ny långsiktig ägare för denna typ av företag. Vi har sedan dess växt till en väldiversifierad bolagsgrupp bestående av över hundra affärsenheter uppdelade i 14 vertikaler med en sammanlagd omsättning senaste tolv månaderna på cirka 21,5 miljarder kronor per 31 mars 2022. En del av vårt framgångsrecept är vår ambition att driva vidare bolagen vi förvärvar med en evig ägarhorisont och med entreprenörskapets drivkrafter i fokus.

Om oss

affärsområden

Företagen är vår stolthet

Storskogen består av tre affärsområden - Handel, Industri och Tjänster - totalt bestående av över 100 affärsenheter med verksamhet under eget namn i 27 länder. En affärsenhet kan vara ett fristående företag eller i sin tur äga dotterbolag. Gemensamt för bolagen är att de har fokus på lönsamhet, stabila kassaflöden och en ledande marknadsställning.

storskogens bolag

Årsstämma 2022

Årsstämma i Storskogen Group AB (publ) 17 maj 2022

Årsstämman i Storskogen Group AB (publ) hölls den 17 maj 2022 på Moderna museet i Stockholm. Årsstämman beslutade bland annat om nyval av Annette Brodin Rampe som styrelseordförande, emissions- och återköpsbemyndigande samt långsiktiga incitamentsprogram.

Mer information