Logotype

Av entreprenörer – för entreprenörer

Sverige har en stolt tradition av duktiga entreprenörer och företagare som sett affärsmöjligheter och tagit chansen att starta bolag. Under resans gång händer det att entreprenören kan besluta sig för att växla över till en ny ägare, exempelvis i samband med ett generationsskifte eller att företaget behöver ta nästa steg i sin utveckling. Det är här Storskogen kommer in. Vi som startade Storskogen har en bakgrund som serieentreprenörer och har som affärsidé att förvärva och driva bolag, utan någon bortre tidsgräns i sikte för hur länge vi kvarstår som ägare. Sedan 2012 har vi utfört över 140 bolagsförvärv. Ett kvitto på att vi lyckas uppnå goda relationer med företagssäljare är att de inte sällan engagerar sig inom Storskogen efter försäljningen, ofta som aktieägare.

Vi försöker att vara lyhörda inför varje bolagssäljares situation och för varje företags unika förutsättningar, behov och potential.

Alexander Bjärgård, medgrundare och EVP, Head of M&A and Corporate Development

Vad vi letar efter

Storskogens grundläggande fokus är att förvärva stabila och lönsamma bolag med en ledande ställning på sin marknad. Vanligen är det privatägda bolag baserade i Sverige, inom tjänster, industri eller handel. Vi värdesätter följande karaktärsdrag i de bolag vi förvärvar:

  • Bevisad hållbar affärsmodell
  • Långa relationer med kunder och leverantörer
  • Stark ställning i stabila branscher utan strukturella risker
  • Ett uthålligt rörelseresultat över 10 MSEK

Vi utvärderar bolag på deras egna meriter och har ingen synergiagenda i våra förvärv. Vissa av bolagen inom Storskogens olika segment har däremot en egen förvärvsagenda som kan handla om att komplettera sin geografiska marknad, att bredda sitt utbud i en närbesläktad bransch eller där tydliga synergier kan utvinnas mellan bolagen. Dessa bolag kan ha andra karaktärsdrag än vad som framgår ovan.

STORSKOGENS BOLAG

Att bli en del av Storskogen

Stabila och lönsamma bolag är sällan stöpta i samma form och motiven för att sälja sitt bolag kan variera. Därför är vi flexibla och lyhörda när vi förvärvar bolag. Eftersom varje entreprenör och situation är unik, kan transaktion och prisstruktur se olika ut för varje enskilt förvärv. Ibland köper vi 100 procent av bolaget direkt, men oftast låter vi bolagssäljare eller andra nyckelpersoner fortsätta att äga en minoritet i verksamheten. Bolagssäljare kan också ha olika planer för framtiden. En del vill avsluta sin operativa roll i bolaget, andra vill fokusera på något annat inom bolaget, som affärsutveckling. Många vill också fortsätta i den roll man tidigare haft. Vi försöker alltid att hitta en lösning som blir bra för säljaren och bolaget.

Under våra förvärvsprocesser fokuserar vi på det mest väsentliga och vi försöker att vara pragmatiska och snabbfotade – och i minsta möjliga mån störa den dagliga verksamheten i bolaget. Vi är finansiellt starka och våra beslutsvägar är korta. Det bästa kvittot på våra smidiga processer är det höga antalet förvärv som vi har gjort under de senaste åren - både under 2019 och 2020 gjorde Storskogen 27 stycken förvärv.

Att vara en del av Storskogen

I Storskogens decentraliserade modell har varje bolag fortsatt ansvar för sin strategi, kompetensförsörjning och resultat. Att ta bort ansvaret vore att ta bort entreprenörskapet och det driv som utgör kärnan i Storskogens bolag.

Bolagen i Storskogen får ett bollplank i form av en professionell styrelse och en ägare som tar ansvar för att uppfylla företagets vision. De ges även tillgång till ett stort nätverk av duktiga medarbetare för att utbyta idéer och erfarenheter. Nätverket sträcker sig även till potentiella kunder och leverantörer.

Som ägare står Storskogen för en finansiell trygghet som en ensam företagare inte alltid har. Tillsammans har vi möjlighet att göra de satsningar som krävs för att bolaget ska vara långsiktigt konkurrenskraftigt, som att stärka bolagets strukturkapital och att göra nödvändiga investeringar. Framgångsrika företag drivs av duktiga människor, varför vi även stöttar våra bolag vid rekrytering av ledande personer.

Case

PV Systems

PV Systems är ett automationsbolag i Tidaholm som hjälper företag att effektivisera sin produktion. Bolaget blev en del av Storskogen 2016 och efter en planerad vd-succession 2018 har den nya vd:n Roger Käll med personal drivit bolaget vidare med ökad omsättning och bibehållen lönsamhet.

Case

Plåthuset

Plåthuset i Mälardalen, Enköping, blev en del av Storskogen 2018. Familjen Carlsson har framgångsrikt drivit bolaget sedan 1993 och syskonen Oscar, Andreas och Catrin fortsätter att driva bolaget.

Ta kontakt med oss

Vi letar alltid efter nya möjliga bolagsförvärv. Är du intresserad att ta en diskussion med oss på Storskogen för en eventuell bolagsförsäljning? Ta isåfall gärna direktkontakt med oss som jobbar med förvärv på Storskogen. Storskogen har även M&A-kollegor i Norge, Danmark, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Det går också bra att fylla i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så kan vi ta kontakt. 

Alexander Bjärgård,
EVP, Head of M&A & Corporate Development 

Johan Ekström,
Head of M&A Sweden

T: 070-650 25 68
E: johan.ekstrom@storskogen.com

Kontaktformulär