Logotype

Revisorer

Vid årsstämman den 8 maj 2024 omvaldes Ernst & Young Aktiebolag (”EY”) som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Åsa Lundvall, auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för auktoriserade revisorer), är huvudansvarig revisor sedan 2021 (Daniel Öberg, auktoriserad revisor och medlem i FAR, var huvudansvarig revisor från 2019 till början av 2021). EY har varit bolagets revisor sedan 2019. EY:s kontorsadress är Hamngatan 26, 111 47 Stockholm.

KPMG AB (”KPMG”) var Storskogens revisor för räkenskapsåret 2018 och Dan Beitner, auktoriserad revisor och medlem i FAR, var huvudansvarig revisor. KPMG:s kontorsadress är Vasagatan 16, 101 27, Stockholm.