Logotype
Affärsområden

Industry

Affärsområde Industry fokuserar på traditionella B2B-industribolag inom tung och medeltung industri, tillverkning och automation. Bolagen är indelade i de tre vertikalerna Automation, Industrial Technology och Products. Industry omfattade 39 affärsenheter med totalt 5221 anställda i slutet av det första kvartalet 2024.

Bolag inom Industry

Nedan finner du ett urval av Storskogens bolag inom Industry. Klicka på knappen för att se samtliga bolag inom affärsområdet och för att kunna filtrera på vertikal och geografi.

Industry

Fredrik Bergegård, Head of Business Area Industry, presenterar affärsområdet tillsammans med Monika Gutén, Investment Director.

Se fler videoklipp från Industry

Medarbetare inom Industry

För att möjliggöra för affärsenheterna att nå sin potential stöds de av Storskogens affärsområdesorganisation. Inom affärsområdena och underliggande vertikaler finns personer med spetskompetens och omfattande erfarenhet inom respektive område. Dessa personer arbetar aktivt i affärsenheternas styrelser, med både strategiska och operationella frågeställningar.

Du kan nå Storskogens medarbetare genom att använda detta email-format: förnamn.efternamn@storskogen.com

Fredrik Bergegård
Fredrik Bergegård
EVP Head of Business Area Industry
Martin Linander
Martin Linander
Investment Manager Sweden
Mattias Nordgrip
Mattias Nordgrip
Senior Investment Manager Sweden
Mikael Jonsson
Mikael Jonsson
Investment Director
Oskar Stenström
Oskar Stenström
Finance Director Industry
Rebecca Johansson
Rebecca Johansson
Investment Manager Sweden

Våra andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.