Logotype

Bolag inom Industry

Fremco

Fremco utvecklar och tillverkar blåsmaskiner som används för att installera optiska fiberkablar i infrastrukturbyggbranschen över hela världen.

Fremco

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.