Logotype

Bolag inom Industry

Löfqvist Engineering

Löfqvist Engineering grundades under 1970-talet och har huvudkontor i Örebro. Bolaget utvecklar och tillverkar robotlösningar för processlinjer och tillverkning inom svensk industri och besitter kompetens inom robotar, mekanik, el och programmering. Löfqvist Engineerings kunder återfinns inom ett brett spektrum av sektorer, såsom fordons- och verkstadsindustri, metallindustri, träindustri, paketering och emballering.

Löfqvist Engineering

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.