Logotype

Bolag inom Industry

Noas

Noas grundades 1996 och är idag Nordisk ledare inom solid surface och specialbyggd inredning. Bolaget producerar inredning till hotell, butik, restaurang och andra offentliga miljöer. Inom området solid surface tillverkar bolaget förutom inredning också komponenter och produkter i större volymer till partners.

Noas

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.