Logotype

Bolag inom Industry

IMS Maskinteknik AB

IMS Maskinteknik startade 1976 i Mälardalen och utför i första hand legotillverkning av prototyper för industrin, samt små serier inom området skärande bearbetning, grovplåtslageri, montering och svetsning.

IMS Maskinteknik AB

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.