Logotype

Bolag inom Industry

Hans Kämmerer

Sedan 1933 är Hans Kämmerer GmbH en aktör specialiserad på maskinteknik, svetsteknik och underhåll för uppdragskritiskt metallslitage och reservdelar och andra komponenter till stål, aluminium, koppar, cement och kemikalieindustrier samt pappersbearbetningsindustrin.

Hans Kämmerer

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.