Logotype

Bolag inom Industry

Svenska Grindmatriser

Svenska Grindmatriser AB bedriver utveckling, produktion och försäljning av integrerade kretsar och är ett tvåfaldigt Gasellföretag.

Svenska Grindmatriser

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.