Logotype

Bolag inom Industry

EppsteinFOILS

EppsteinFOILS was founded in Eppstein in Germany in 1852 and has developed over many decades into the world market leader in the production of high-quality and extremely thin technical non-ferrous metal foils. Today, the EppsteinFOILS' products are used particularly in the fields of medical technology, materials testing, packaging and electronics.

EppsteinFOILS

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.