Logotype

Storskogens affärsområden

Storskogens bolag är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry. Dessa är i sin tur uppdelade i 14 vertikaler som består av affärsenheter, som endera är enskilda företag eller företag med tillhörande dotterbolag. Varje affärsområde leds av en affärsområdeschef som tillsammans med investment directors och investment managers arbetar för att stötta bolagen och säkerställa att de tillsammans med koncernledning och styrelse arbetar mot gemensamma strategiska och finansiella mål.

En diversifierad grupp med lönsamma bolag ger oss stabilitet att vara en långsiktig ägare med kapacitet att stötta företagen med kapital och kompetens.

Peter Ahlgren, EVP, Head of Business Area Services

Affärsområdesansvariga

Peter Ahlgren
EVP, Head of Business Area Services
E: peter.ahlgren@storskogen.com

Åsa Murphy
Tillförordnad EVP, Head of Business Area Trade
E: asa.murphy@storskogen.com  

Fredrik Bergegård
EVP, Head of Business Area Industry
E: fredrik.bergegard@storskogen.com

Våra bolag - vår stolthet

Storskogen består sammanlagt av 125 affärsenheter indelade i ett antal vertikaler. Vi fokuserar på bolag med huvudverksamhet runt om i Sverige, men med kunder och samarbetspartners i många delar av världen. Under 2020 gjorde Storskogen sitt första internationella förvärv och har sedan dess etablerat verksamhet i Danmark, Norge, Storbritannien, Tyskland, Singapore och Schweiz. 

Storskogens bolag