Logotype
Daniel Kaplan

Daniel Kaplan

Vd sedan ­2012­ (medgrundare­ av­ Storskogen)

 • Född: 1971
 • Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
 • Andra nuvarande uppdrag utanför Storskogen: Verkställande direktör för Firm Factory Network AB. Styrelseordförande i Dorunner AB och Firm Factory Network AB. Styrelseledamot i Kaplans Auktioner Aktiebolag, Kaplans Safir AB, Firm Factory AB, Blade Power AB, Midato Holding AB, Kontorsgiganten AB, Loanland AB, WorkInShop AB, Worky Group AB, Sailfish Technology and Sport AB, Wombat Investments AB. Styrelsesuppleant i Mopper AB.
 • Tidigare uppdrag utanför Storskogen: Vd, grundare och SO i ett 40-tal bolag såsom Tradera.com, Booli, Firm Factory Network, Mobenga samt Senior Advisor på Nasdaq OMX och konsult på Accenture.
 • Eget och närståendes aktieinnehav i Storskogen: 38 270 140 A-aktier och 35 500 380 B-aktier.
 • Deltagande i Storskogens incitamentsprogram: Deltar med 57 872 sparaktier i aktiesparsprogram, 504 920 teckningsoptioner och 558 270 personaloptioner.
Lena Glader

Lena Glader

CFO (sedan 2019)

 • Född: 1976
 • Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Hanken Svenska handelshögskolan.
 • Andra nuvarande uppdrag utanför Storskogen:  
  Styrelseledamot i Fortnox Aktiebolag.
 • Tidigare uppdrag utanför Storskogen: CFO Eastnine, SVP Diplomat Communications, IRO Tele2, Partner Shared Value, aktieanalytiker Alfred Berg ABN AMRO.
 • Eget och närståendes aktieinnehav i Storskogen: 722 870 B-aktier.
 • Deltagande i Storskogens incitamentsprogram: Deltar med 33 470 sparaktier i aktiesparprogram, 121 212 teckningsoptioner och 374 448 personaloptioner. 
Alexander Bjärgård

Alexander Bjärgård

EVP, Head of Corporate Development and M&A sedan 2017 (medgrundare av Storskogen)

 • Född: 1974
 • Huvudsaklig utbildning: Jur.mag., Uppsala universitet, samt studier inom ekonomi och andra ämnen, Boise State University, IFALPES och IFL.
 • Andra nuvarande uppdrag utanför Storskogen: Styrelseledamot i Firm Factory Network AB. Styrelsesuppleant i Kullengubben Advokat AB.
 • Tidigare uppdrag utanför Storskogen: Partner och serieentreprenör på Firm Factory Network, Chefsjurist och inköpschef på Tradimus, Biträdande jurist på Mannheimer Swartling Advokatbyrå.
 • Eget och närståendes aktieinnehav i Storskogen: 37 539 070 A-aktier och 22 841 998 B-aktier
 • Deltagande i Storskogens incitamentsprogram: Deltar med 33 470 sparaktier i aktiesparprogram, 287 365 teckningsoptioner och 284 448 personaloptioner. 
Peter Ahlgren

Peter Ahlgren

EVP, Head of Business Area Services (sedan 2014)

 • Född: 1972
 • Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
 • Andra nuvarande uppdrag utanför Storskogen: Verkställande direktör för Ribbylund Management AB. Vice verkställande direktör för Firm Factory Network AB. Styrelseledamot i Firm Factory Network AB och Ribbylund Management AB.
 • Tidigare uppdrag utanför Storskogen: Partner Cupole Consulting Group, CFO Service Factory, konsult Accenture.
 • Aktieinnehav i Storskogen: 33 921 910 A-aktier och 15 714 607 B-aktier.
 • Optioner och aktiesparande i Storskogen: Deltar med 33 470 sparaktier i aktiesparprogram, 121,212 teckningsoptioner och 284 448 personaloptioner. 
Fredrik Bergegård

Fredrik Bergegård

EVP, Head of Business Area Industry (sedan 2021)

 • Född: 1971
 • Huvudsaklig utbildning: MBA, IMD, och civilingenjör industriell ekonomi, Chalmers tekniska högskola.
 • Andra nuvarande uppdrag utanför Storskogen: Styrelsesuppleant i Mountainfarm AB och i Priti Intressenter AB.
 • Tidigare uppdrag utanför Storskogen: Försäljningsdirektör Ahlsell, VP Sales Gunnebo Industrier, Affärsområdeschef Electrolux, Strategikonsult Accenture. 
 • Eget och närståendes aktieinnehav i Storskogen: 659 996 B-aktier.
 • Deltagande i Storskogens incitamentsprogram: Deltar med 33 470 sparaktier i aktiesparsprogram, 287 365 teckningsoptioner och 284 448 personaloptioner.
Christer Hansson

Christer Hansson

EVP, Head of Business Area Trade (sedan 2016)

 • Född: 1972
 • Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.
 • Andra nuvarande uppdrag utanför Storskogen: Styrelseordförande i Apohem AB.
  Styrelseledamot i Dorunner AB, Scalata AB och Scalata Invest AB. Konsult för Novax AB.
 • Tidigare uppdrag utanför Storskogen: Sverigechef och Nordenchef för tjänster i Dustin och försäljningschef i Telia Company.
 • Eget och närståendes aktieinnehav i Storskogen: 33 582 988 B-aktier.
 • Deltagande i Storskogens incitamentsprogram: Deltar med 33 470 sparaktier i aktiesparprogram, 287 365 teckningsoptioner och 284 448 personaloptioner. 
Mikael Neglén

Mikael Neglén

EVP, Head of Storskogen DACH (sedan 2020)

 • Född: 1972
 • Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
 • Andra nuvarande uppdrag utanför Storskogen: Styrelseledamot i AH Holding AG (Artzhaus).
 • Tidigare uppdrag utanför Storskogen: Managing Director Porterhouse Group AG, Divisionschef Barry Callebaut AG, Investment manager Jacobs Holding AG, senior associate Investor AB.
 • Eget och närståendes aktieinnehav i Storskogen: 2 400 000 B-aktier.
 • Deltagande i Storskogens incitamentsprogram: Deltar med 44 256 sparaktier i aktiesparprogram, 121 212 teckningsoptioner och 536 591 personaloptioner. 
Philip Löfgren

Philip Löfgren

EVP, Head of Storskogen UK (sedan 2020)

 • Född: 1982
 • Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
 • Andra nuvarande uppdrag utanför Storskogen: Inga
 • Tidigare uppdrag utanför Storskogen: Vd och dessförinnan COO för Kwiff, Investeringsansvarig Pharaoh Capital, vd Sparrow Aviation, vd och medgrundare Macho Tex-Mex (numera Zocalo).
 • Eget och närståendes aktieinnehav i Storskogen: 425 143 B-aktier.
 • Deltagande i Storskogens incitamentsprogram: Deltar med 39 162 sparaktier i aktiesparprogram, 58 989 teckningsoptioner och 429 417 personaloptioner.