Logotype
Christer Hansson

Christer Hansson

Tillförordnad vd (sedan 2024)

 • Född: 1972
 • Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.
 • Andra nuvarande uppdrag utanför Storskogen: Styrelseordförande i Apohem AB.
  Styrelseledamot i Dorunner AB, Scalata AB och Scalata Invest AB. Konsult för Novax AB.
 • Tidigare uppdrag utanför Storskogen: Sverigechef och Nordenchef för tjänster i Dustin och försäljningschef i Telia Company.
 • Deltagande i Storskogens incitamentsprogram: Deltar med 33 470 sparaktier i aktiesparprogram, 287 365 teckningsoptioner och 284 448 personaloptioner. 

Aktieinnehav i Storskogen

Lena Glader

Lena Glader

CFO (sedan 2019)

 • Född: 1976
 • Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Hanken Svenska handelshögskolan.
 • Andra nuvarande uppdrag utanför Storskogen:  
  Styrelseledamot i Fortnox Aktiebolag och Tagehus Holding AB.
 • Tidigare uppdrag utanför Storskogen: CFO Eastnine, SVP Diplomat Communications, IRO Tele2, Partner Shared Value, aktieanalytiker Alfred Berg ABN AMRO.
 • Deltagande i Storskogens incitamentsprogram: Deltar med 33 470 sparaktier i aktiesparprogram, 121 212 teckningsoptioner och 374 448 personaloptioner. 

Aktieinnehav i Storskogen

Alexander Bjärgård

Alexander Bjärgård

EVP, Head of Corporate Development and M&A sedan 2017 (medgrundare av Storskogen)

 • Född: 1974
 • Huvudsaklig utbildning: Jur.mag., Uppsala universitet, samt studier inom ekonomi och andra ämnen, Boise State University, IFALPES och IFL.
 • Andra nuvarande uppdrag utanför Storskogen: Styrelseledamot i Firm Factory Network AB. Styrelsesuppleant i Kullengubben Advokat AB.
 • Tidigare uppdrag utanför Storskogen: Partner och serieentreprenör på Firm Factory Network, Chefsjurist och inköpschef på Tradimus, Biträdande jurist på Mannheimer Swartling Advokatbyrå.
 • Deltagande i Storskogens incitamentsprogram: Deltar med 33 470 sparaktier i aktiesparprogram, 287 365 teckningsoptioner och 284 448 personaloptioner. 

Aktieinnehav i Storskogen

Peter Ahlgren

Peter Ahlgren

EVP, Head of Business Area Services (sedan 2014)

 • Född: 1972
 • Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
 • Andra nuvarande uppdrag utanför Storskogen: Verkställande direktör för Ribbylund Management AB. Vice verkställande direktör för Firm Factory Network AB. Styrelseledamot i Firm Factory Network AB och Ribbylund Management AB.
 • Tidigare uppdrag utanför Storskogen: Partner Cupole Consulting Group, CFO Service Factory, konsult Accenture.
 • Optioner och aktiesparande i Storskogen: Deltar med 33 470 sparaktier i aktiesparprogram, 121,212 teckningsoptioner och 284 448 personaloptioner. 

Aktieinnehav i Storskogen

Fredrik Bergegård

Fredrik Bergegård

EVP, Head of Business Area Industry (sedan 2021)

 • Född: 1971
 • Huvudsaklig utbildning: MBA, IMD, och civilingenjör industriell ekonomi, Chalmers tekniska högskola.
 • Andra nuvarande uppdrag utanför Storskogen: Styrelsesuppleant i Mountainfarm AB och i Priti Intressenter AB.
 • Tidigare uppdrag utanför Storskogen: Försäljningsdirektör Ahlsell, VP Sales Gunnebo Industrier, Affärsområdeschef Electrolux, Strategikonsult Accenture. 
 • Deltagande i Storskogens incitamentsprogram: Deltar med 33 470 sparaktier i aktiesparsprogram, 287 365 teckningsoptioner och 284 448 personaloptioner.

Aktieinnehav i Storskogen

Mikael Neglén

Mikael Neglén

EVP, Head of Storskogen DACH (sedan 2020)

 • Född: 1972
 • Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
 • Andra nuvarande uppdrag utanför Storskogen: Styrelseledamot i AH Holding AG (Artzhaus).
 • Tidigare uppdrag utanför Storskogen: Managing Director Porterhouse Group AG, Divisionschef Barry Callebaut AG, Investment manager Jacobs Holding AG, senior associate Investor AB.
 • Deltagande i Storskogens incitamentsprogram: Deltar med 44 256 sparaktier i aktiesparprogram, 121 212 teckningsoptioner och 536 591 personaloptioner. 

Aktieinnehav i Storskogen

Philip Löfgren

Philip Löfgren

EVP, Head of Storskogen UK (sedan 2020)

 • Född: 1982
 • Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
 • Andra nuvarande uppdrag utanför Storskogen: Inga
 • Tidigare uppdrag utanför Storskogen: Vd och dessförinnan COO för Kwiff, Investeringsansvarig Pharaoh Capital, vd Sparrow Aviation, vd och medgrundare Macho Tex-Mex (numera Zocalo).
 • Deltagande i Storskogens incitamentsprogram: Deltar med 39 162 sparaktier i aktiesparprogram, 58 989 teckningsoptioner och 429 417 personaloptioner. 

Aktieinnehav i Storskogen

Åsa Murphy

Åsa Murphy

Tillförordnad EVP, Head of Business Area Trade (sedan 2024)

 • Född: 1974
 • Huvudsaklig utbildning: Jönköping International Business School och Cesar Ritz Hotel and Business Management School, Schweiz.
 • Andra nuvarande uppdrag utanför Storskogen: Styrelseledamot Autoservice i Mullsjö AB, vd BizStrat AB.
 • Tidigare uppdrag utanför Storskogen: Vd Bookatable Nordic & DACH, Vice President Revenue & Distribution Nordic Choice Hotels, Nordic Director Expedia.
 • Deltagande i Storskogens incitamentsprogram: Deltar med 10 383 sparaktier i aktiesparprogram, 77 538 teckningsoptioner och 114 844 personaloptioner.

Aktieinnehav i Storskogen