Logotype

Bolag inom Trade

Storskogens bolag är verksamma inom ett brett spektrum av sektorer och skapar tillsammans
en företagsgrupp som är väldiversifierad avseende trender, drivkrafter och konjunkturkänslighet.

Välj mellan funktionerna nedan för att filtrera bolagen vertikal, region eller för att söka efter ett specifikt bolag.

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.