Logotype

Bolag inom Trade

Storskogens bolag är verksamma inom ett brett spektrum av sektorer och skapar tillsammans
en företagsgrupp som är väldiversifierad avseende trender, drivkrafter och konjunkturkänslighet.

Välj mellan funktionerna nedan för att filtrera bolagen vertikal, region eller för att söka efter ett specifikt bolag.

Home and Living

Home and Living
641
Home and Living
431
Home and Living
169

Niche Businesses

Niche Businesses
375

Home and Living

Home and Living
141

Niche Businesses

Niche Businesses
139

Home and Living

Home and Living
215

Niche Businesses

Niche Businesses
338

Sports, Clothing and Accessories

Sports, Clothing and Accessories
272

Home and Living

Home and Living
167

Niche Businesses

Niche Businesses
156
Niche Businesses
137

Sports, Clothing and Accessories

Sports, Clothing and Accessories
134

Health and Beauty

Health and Beauty
342

Sports, Clothing and Accessories

Sports, Clothing and Accessories
377
Sports, Clothing and Accessories
387
Sports, Clothing and Accessories
388

Niche Businesses

Niche Businesses
567

Home and Living

Home and Living
620

Niche Businesses

Niche Businesses
628

Health and Beauty

Health and Beauty
635

Home and Living

Home and Living
739

Health and Beauty

Health and Beauty
740

Niche Businesses

Niche Businesses
769

Health and Beauty

Health and Beauty
813

Home and Living

Home and Living
814

Sports, Clothing and Accessories

Sports, Clothing and Accessories
824

Home and Living

Home and Living
825

Sports, Clothing and Accessories

Sports, Clothing and Accessories
832

Home and Living

Home and Living
833

Health and Beauty

Health and Beauty
900

Sports, Clothing and Accessories

Sports, Clothing and Accessories
910

Health and Beauty

Health and Beauty
1040

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.