Logotype

Bolag inom Trade

Swedfarm

Swedfarm är en modern aktör in äggkläckeriproduktion. Utöver kläckeriverksamhet erbjuder företaget även kompletta hönsanläggningar från ritning till första ägg, utrustade med det bästa marknaden har att erbjuda.

Swedfarm

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.