Logotype

Bolag inom Trade

Schalins Ringar

Schalins har sedan 1944 tillverkat ringar och smycken. Företaget är idag en av Nordens största ringtillverkare och förenar traditionellt hantverk med modern teknik och design.

Schalins Ringar

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.