Logotype

Bolag inom Trade

2M2 Group

Bolaget erbjuder produkter inom bland annat trädgård och odling samt inredningsdesign genom de egna varumärkena Estwood och 2M2 Trend. Bolaget har två ytterligare varumärken 2M2 Fence, samt Fligo Floor som har ett produktutbud inom glasräcken respektive golvplattor med patenterat klicksystem.

2M2 Group

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.