Logotype

Utdelningspolicy

Storskogens styrelse har antagit en utdelningspolicy som innebär att utdelning ska motsvara 0–20 procent av årets resultat.