Logotype

Storskogens bolag

Storskogens bolag är verksamma inom ett brett spektrum av sektorer och skapar tillsammans
en företagsgrupp som är väldiversifierad avseende trender, drivkrafter och konjunkturkänslighet.

Välj mellan funktionerna nedan för att filtrera bolagen på affärsområde, vertikal, region eller för att söka efter ett specifikt bolag.

Industry

Products
170
Industrial Technology
163
Industrial Technology
159
Industrial Technology
158
Industrial Technology
95
Products
155
Automation
154
Automation
152
Industrial Technology
147
Industrial Technology
143
Industrial Technology
135
Industrial Technology
133
Automation
131
Industrial Technology
128
Products
126
Automation
343
Industrial Technology
360
Automation
361
Products
420
Products
433
Products
548
Industrial Technology
626
Products
630
Automation
631
Products
632
Products
633
Industrial Technology
636
Industrial Technology
640
Industrial Technology
648
Products
654
Industrial Technology
658
Products
799
Products
803
Industrial Technology
828
Industrial Technology
838
Automation
903
Automation
922
Automation
935
Products
952

Services

Engineering Services
779
Installation
107
Infrastructure
171
Infrastructure
168
Infrastructure
164
Logistics
162
Infrastructure
161
Installation
160
Digital Services
157
Digital Services
151
Contracting Services
150
Contracting Services
149
Logistics
148
Engineering Services
146
Installation
145
Infrastructure
142
Contracting Services
138
Engineering Services
136
Engineering Services
132
Logistics
130
HR and Competence
273
Installation
274
Infrastructure
319
Contracting Services
320
Digital Services
321
Infrastructure
322
Infrastructure
323
Infrastructure
324
HR and Competence
325
Digital Services
351
Digital Services
352
Infrastructure
369
Engineering Services
373
Infrastructure
374
Installation
389
HR and Competence
394
HR and Competence
396
Logistics
430
Installation
547
Digital Services
549
Digital Services
550
Installation
551
Installation
627
Installation
634
Engineering Services
668
Engineering Services
682
Infrastructure
755
Contracting Services
756
Installation
764
HR and Competence
767
Infrastructure
778
Engineering Services
822
Digital Services
835
Logistics
837
Digital Services
932
Installation
1055
HR and Competence
1119

Trade

Home and Living
641
Home and Living
431
Home and Living
169
Niche Businesses
375
Home and Living
141
Home and Living
215
Niche Businesses
338
Home and Living
167
Niche Businesses
156
Niche Businesses
137
Sports, Clothing and Accessories
134
Health and Beauty
342
Sports, Clothing and Accessories
377
Sports, Clothing and Accessories
387
Sports, Clothing and Accessories
388
Home and Living
620
Niche Businesses
628
Health and Beauty
635
Home and Living
739
Health and Beauty
740
Niche Businesses
769
Health and Beauty
813
Home and Living
814
Sports, Clothing and Accessories
824
Home and Living
825
Home and Living
833
Health and Beauty
900
Sports, Clothing and Accessories
910
Health and Beauty
1040