Logotype

Bolag inom Industry

LNS Group

LNS grundades 1973 och har genom diversifiering av geografier och av produktfamiljer, utvecklats till en global ledare inom automationslösningar för matning och bortförsel av råmaterial i produktionslinor i världsklass. LNS har huvudkontor i Orvin, Schweiz och produktionsanläggningar i alla större regioner runt om i världen.

LNS Group

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.