Logotype

Bolag inom Industry

Fabco Sanctuary

Fabco är en ledande tillverkare av stålfönster, dörrar, skärmar och skiljeväggar. Företaget är baserat i West Sussex och grundades 2008.

Fabco Sanctuary

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.