Logotype

Bolag inom Industry

PBT

PBT AG är en specialisttillverkare av profilböjningsutrustning. Hög precision i kombination med effektivitet är grunden för bolagets positionering som en internationell ledare inom profilböjning. PBT AG tillverkar, producerar och distribuerar maskinell utrustning världen över.

PBT

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.