Logotype

Bolag inom Industry

Roleff

Roleff-gruppen har i över 70 år varit specialiserad på industriella underhållstjänster, stålkonstruktion, låssmedsarbete och tillverkning av CNC-delar. Dessutom är företaget en leverantör av kundanpassade lösningar inom området automation, kopplingsskåpskonstruktion och intralogistik. Företaget är en välrenommerad fullserviceleverantör i Stuttgart-området.

Roleff

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.