Logotype

Bolag inom Industry

Roleff

Roleff GMbH & Co. KG har sitt säte i tyska Altbach, i Baden-Wûrtemberg och är specialiserat på industriellaunderhållstjänster, mekanisk bearbetning av stål och automatiseringslösningar. Företaget är en välrenommerad aktör i Stuttgart-området.

Roleff

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.