Logotype

Bolag inom Industry

J&D Pierce (Contracts) Ltd

J&D Pierce (Contracts) Ltd är en ledande specialist inom design, tillverkning och uppförande av konstruktionsstål i Storbritannien. Bolaget grundades 1975 och har huvudkontor i Glengarnock, Scotland.

J&D Pierce (Contracts) Ltd

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.