Logotype

Bolag inom Industry

Vogt

Vogt AG grundades 1916 I Oberdiessbach, Berne, och är en tillverkare av högkvalitativa brand- och räddningsfordon i Schweiz. Vidare säljer bolaget brandskyddsutrustning och erbjuder professionell utbildning för brandkårspersonal.

Vogt

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.