Logotype

Storskogen som investering

En investering i Storskogen möjliggör en exponering mot små och medelstora onoterade bolag, vilket normalt sett är svårt att nå som investerare. Storskogens affärsenheter har en genomsnittlig omsättning på strax under 280 MSEK, är marknadsledare inom sina segment, genererar goda kassaflöden och skapar en positiv och hållbar utveckling inom sina respektive branscher.

Långsiktigt värdeskapande

Storskogens långsiktiga ägande förutsätter att affärsenheterna är uthålligt lönsamma och har förmåga att anpassa sig till omvärldsförändringar, till exempel relaterat till lagstiftning, kund- och konsumtionsmönster samt globala utmaningar som klimatförändringarna. Storskogen har en aktiv men decentraliserad ägarmodell vilket betyder att affärsenheterna får bibehålla ett stort ansvar och självständighet, medan Storskogen tillhandahåller bland annat kompetens, finansiering och möjligheter till kunskapsutbyte.

Diversifiering

Genom sina affärsenheter har Storskogen närvaro inom tre affärsområden och 30 länder. Affärsenheterna har historiskt sett visat sig motståndskraftiga vid lågkonjunkturer, och den verksamhetsmässiga och geografiska diversifieringen ger bolagsgruppen goda förutsättningar för uthållighet och stabilitet även framgent.

Beprövad förvärvsmodell

Storskogen har en beprövad förvärvsmodell med tydliga förvärvskriterier med hänsyn till gruppens övergripande finansiella mål och hållbarhets­mål. Detta ger ett stort och kvalitativt förvärvsutbud, vilket i sin tur möjliggör diversifiering i bolagsgruppen och goda möjligheter till lönsam tillväxt. Storskogens selektiva och systematiska utvärdering av förvärvskandidaterna säkerställer hög kvalitet på de förvärvade affärsenheterna.

Samlad kompetens

Inom Storskogens centrala affärsområdesorganisation arbetar personer med spetskompetens från en rad olika branscher, ofta med tidigare erfarenhet som vd eller ekonomichef. Affärsområdena stöttas av övriga centrala funktioner där det finns expertis inom exempelvis förvärv, företagsutveckling, hållbarhet, ekonomi, HR, juridik och kommunikation. Den centrala organisationens lokala närvaro i fyra olika marknadsområden möjliggör även stor lokal kunskap och marknadskännedom.

Hållbar finansiell utveckling

 Hållbar finansiell utveckling Storskogen har uppvisat en god tillväxt och resultatutveckling där bolagets nettoomsättning och justerade EBITA växte med en årlig genomsnittlig tillväxttakt (CAGR) om 56 procent respektive 60 procent mellan 2019 och 2023. Storskogens förmåga att generera starka kassaflöden som kan återinvesteras i verksamheterna och nya förvärv möjliggör en hållbar tillväxt över tid. 

 • 56%

  Årlig genomsnittlig
  nettoomsättningstillväxt
  2019-2023

 • 60%

  Årlig genomsnittlig
  justerad EBITA-tillväxt
  2019-2023

IR kontakt

För dig som har frågor kring Storskogen, eller vill ta del av investerarinformation,
vänligen kontakta Andreas Lindblom, Head of Investor Relations.

Andreas Lindblom
Head of Investor Relations
E: ir@storskogen.com

Företagen är vår stolthet

Storskogen har tre affärsområden - Trade, Industry och Services - som består av affärsenheter med operationell närvaro i 30 länder.

Storskogens bolag

Storskogen i siffrorVåra initiativ för ökad organisk vinsttillväxt och fortsatt starka kassaflöden är avgörande för att kunna sänka vår skuldsättningsgrad samt återgå till förvärvsdriven tillväxt

Nyckeltal