Logotype

Delårs­rapport Q2 2023

”Vi hade ett stabilt andra kvartal, med en omsättning om 9,5 miljarder kronor (9,1) och en justerad EBITA-marginal om 9,7 procent (9,7). Marknadsförutsättningarna är fortsatt utmanande, men arbetet i våra affärsenheter ger resultat, med ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten och en bibehållen trend mot vårt mål på en justerad EBITA-marginal om 10 procent. Vi stärkte även vår balansräkning ytterligare, genom strategiska avyttringar och förlängning av skuldportföljens löptid”, säger Daniel Kaplan, vd för Storskogen.

Läs delårs­rapporten (PDF)

7november

Kvartalsrapport Q3 2023

Finansiell kalender

Prenumeration

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden via e-post.
Samtliga nyheter och pressmeddelanden distribueras på svenska och engelska.

Välj språk

Välj typ

Jag godkänner att Storskogen hanterar mina personuppgifter. Se Storskogens Användarvillkor och Integritetspolicy för att läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Har du frågor kring Storskogen?

För dig som har frågor kring Storskogen, eller vill ta del av investerarinformation,
vänligen kontakta Andreas Lindblom, Head of Investor Relations.

Andreas Lindblom
Head of Investor Relations
E: ir@storskogen.com

Årsredovisning

Årsredovisning 2022

”På knappt ett decennium har Storskogen växt till en bolagsgrupp som under 2022 hade en omsättning på 34,3 miljarder kronor – nära en fördubbling jämfört med 2021. Utifrån en alltmer utmanande makroekonomisk omvärld initierades en rad aktiviteter under året för att stärka Storskogens balansräkning, med hittills goda resultat. När en lägre skuldsättningsgrad är uppnådd är målsättningen att öka den förvärvsdrivna tillväxten”, säger Daniel Kaplan, vd.

Till Årsredovisningen (PDF)