Logotype

Bokslutskommuniké 2023

”Vi är inte nöjda med marginalen i det fjärde kvartalet, men däremot med det starka kassaflöde som vi åstadkom under ett komplext och utmanande år. För helåret ökade nettoomsättningen med 5 procent till 36,0 miljarder kronor (34,3) och justerad EBITA med 3 procent till 3,2 miljarder kronor (3,1). Marginalen för helåret var 9,0 procent (9,2), trots ett svagt fjärde kvartal. Kassaflöde från den löpande verksamheten förbättrades med 1 733 miljoner kronor och uppgick till 3 361 miljoner kronor (1 628), vilket möjliggjorde en minskning av räntebärande skuld med 2 759 miljoner kronor under året. Ambitionen att sänka vår skuld, upprätthålla en god lönsamhet och bibehålla marknadsandelar kvarstår, för att gradvis öka fokus på initiativ som driver organisk tillväxt”, säger Daniel Kaplan, vd för Storskogen.

Läs Bokslutskommunikén (PDF)

7maj

Kvartalsrapport Q1 2024

Finansiell kalender

Prenumeration

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden via e-post.
Samtliga nyheter och pressmeddelanden distribueras på svenska och engelska.

Välj språk

Välj typ

Jag godkänner att Storskogen hanterar mina personuppgifter. Se Storskogens Användarvillkor och Integritetspolicy för att läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.

Har du frågor kring Storskogen?

För dig som har frågor kring Storskogen, eller vill ta del av investerarinformation,
vänligen kontakta Andreas Lindblom, Head of Investor Relations.

Andreas Lindblom
Head of Investor Relations
E: ir@storskogen.com

Årsredovisning

Årsredovisning 2022

”På knappt ett decennium har Storskogen växt till en bolagsgrupp som under 2022 hade en omsättning på 34,3 miljarder kronor – nära en fördubbling jämfört med 2021. Utifrån en alltmer utmanande makroekonomisk omvärld initierades en rad aktiviteter under året för att stärka Storskogens balansräkning, med hittills goda resultat. När en lägre skuldsättningsgrad är uppnådd är målsättningen att öka den förvärvsdrivna tillväxten”, säger Daniel Kaplan, vd.

Till Årsredovisningen (PDF)