Logotype

Styrelse

Styrelseledamöter utses normalt av årsstämman för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Enligt Storskogens bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter utan suppleanter. Enligt Koden ska styrelsens ordförande utses av bolagsstämman. Högst en bolagsstämmovald styrelseledamot får arbeta i bolagets ledning eller i ledningen hos bolagets dotterföretag. Majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och dess bolagsledning. Minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och dess bolagsledning ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 

I nedanstående tabell presenteras styrelseledamöterna, deras befattning, året då de valdes in i styrelsen för första gången samt huruvida de anses vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

StyrelseledamotBefattningStyrelseledamot i
Storskogen sedan
Oberoende i förhållande till
Storskogen och
bolagsledningen
Storskogens större
aktieägare1)
Annette Brodin RampeOrdförande2022JaJa
Bengt BraunLedamot2019JaJa
Louise HedbergLedamot2019JaJa
Johan ThorellLedamot2019JaJa
Alexander BjärgårdLedamot2019NejNej
1) Med större aktieägare avses aktieägare som direkt eller indirekt kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i Bolaget.
Annette Brodin Rampe

Annette Brodin Rampe

Styrelseordförande­ (sedan­ 2022)

 • Född: 1962
 • Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör, Kemiteknik Chalmers Tekniska Högskola.
 • Andra nuvarande uppdrag utanför Storskogen: Vd ImagineCare AB, styrelseledamot i Poolia AB, Ferronordic AB och Episurf Medical AB.
 • Tidigare uppdrag utanför Storskogen: Vd Internationella Engelska Skolan, styrelseledamot i Peab AB, Enströmgruppen AB och Stillfront Group AB. Managing partner och senior advisor i Brunswick Group.
 • Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget, företagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Storskogen

Louise Hedberg

Louise Hedberg

Styrelseledamot­ (sedan­ 2019)

 • Född: 1974
 • Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, samt hållbarhetsstudier, Stockholms universitet och Stockholm Resilience Centre.
 • Andra nuvarande uppdrag utanför Storskogen: Styrelseordförande i Penny to Pound Aktiebolag. Styrelseledamot i East Capital SICAV (Lux), East Capital (Lux) General Partner S.à r.l., Espiria SICAV (Lux), SEB Investment Management AB och P Capital Partners. Styrelsesuppleant i Hayman AB.
 • Tidigare uppdrag utanför Storskogen: Hållbarhetschef East Capital, IR-chef East Capital Explorer, Head of IR Dometic Group, konsult JKL Group.
 • Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget, företagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Storskogen

Johan Thorell

Johan Thorell

Styrelseledamot­ (sedan­ 2019)

 • Född: 1970
 • Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
 • Andra nuvarande uppdrag utanför Storskogen: Verkställande direktör och styrelseledamot för Gryningskust Holding AB med dotterbolag. Styrelseordförande i Kallebäck Property Invest AB. Styrelseledamot i Atrium Ljungberg AB, AB Sagax, K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB, Hemsö Fastighets AB och Nicoccino Holding AB.
 • Tidigare uppdrag utanför Storskogen: Vd Gryningskust Holding, verksam inom fastighetsförvaltning sedan 1996.
 • Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget, företagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Storskogen

Alexander Bjärgård

Alexander Bjärgård

Styrelseledamot (sedan 2019)

 • Född: 1974
 • Huvudsaklig utbildning: Jur. mag., Uppsala universitet, samt studier inom ekonomi och andra ämnen, Boise State University, IFALPES och IFL.
 • Andra nuvarande uppdrag utanför Storskogen: Styrelseledamot i Firm Factory Network AB. Styrelsesuppleant i Kullengubben Advokat AB.
 • Tidigare uppdrag utanför Storskogen: Partner och serieentreprenör på Firm Factory Network, Chefsjurist och inköpschef på Tradimus, Biträdande jurist på Mannheimer Swartling Advokatbyrå.
 • Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Inte oberoende i förhållande till Bolaget, företagsledningen eller Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Storskogen

Robert Belkic

Robert Belkic

Styrelseledamot (sedan 2023)

 • Född: 1970
 • Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.
 • Andra nuvarande uppdrag utanför Storskogen: CFO Polarium Energy Solutions AB, styrelseledamot i Vimian Group AB.
 • Tidigare uppdrag utanför Storskogen: CFO, Vice VD och Finanschef Hexagon AB, Finanschef EF Education First Ltd, Assisterande Finanschef Autoliv Inc, Chefshandlare Esselte AB.
 • Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning: Oberoende i förhållande till Bolaget, företagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Storskogen