Logotype

Bolag inom Industry

VINAB Verkstadsindustri i Norr

VINAB är en ledande leverantör av tjänster inom tung verkstadsindustri med fokus på svensk gruvindustri, och levererar tjänster inom projektledning, mekanisk konstruktion, rörsvetsning och montage. Bolaget är närvarande i Norrbotten, med huvudkontor i Gällivare.

VINAB Verkstadsindustri i Norr

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.