Logotype

Bolag inom Industry

A&K

A&K är en ledande tillverkare av färska färdigrätter för vårdinstitutioner, skolor och andra matsalar. A&Ks 100 medarbetare producerar omkring 20 000 måltider per dag i det egna tillagnings- och nedkylningsköket med tio produktionslinjer. Via dotterbolaget Casino Service, en mobil matförsäljare med omkring 50 anställda, levereras A&Ks måltider till diverse institutioner och hushåll.

A&K

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.