Logotype

Bolag inom Industry

A&K

A&K Die Frische Küche, grundat 2007, är en ledande tillverkare av färska färdigrätter för vårdinstitutioner, skolor och andra matsalar. Idag är det en av de modernaste produktionsanläggningarna inom tillagnings- och nedkylningskök i Tyskland. Genom dotterbolaget Casino Service, en mobil matförsäljare, levereras A&K:s måltider till olika institutioner och hushåll.

A&K

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.