Logotype

Bolag inom Industry

Roslagsgjuteriet

Roslagsgjuteriet har lång tradition av gjutning med anor tillbaka till 1864. Företaget kombinerar hantverksskicklighet med den senaste produktionstekniken och erbjuder en flexibel produktion av såväl maskinformat som handformat järngjutgods. Bolaget fokuserar på lättare gjutgods upp till 500 kilo och större serier. Bolaget har sitt säte i Herräng i Roslagen.

Roslagsgjuteriet

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.