Logotype

Bolag inom Industry

UT99

UT99 AG är specialiserade inom filterteknologi med fokus på en särskild teknologisk lösning, separatorer av oljeånga, och distribuerar produkter till ledande OEM-tillverkare av gas- och dieselmotorer världen över. UT99s högeffektiva filterteknologi bidrar starkt till miljöskyddsinitiativ och ökar tillgängligheten för motorer.

UT99

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.