Logotype

Bolag inom Services

Xodbox

Xodbox är en leverantör av digital marknadsföring och grafisk design som grundades 2004. Bolaget erbjuder högkvalitativa mediekampanjer till olika organisationer och bolag i Singapore.

Xodbox

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.