Logotype

Bolag inom Services

Tjällmo Grävmaskiner

Tjällmo Grävmaskiner grundades 1986 och utför arbeten inom schakt, kabelläggning, kabeldragning och linjenätarbeten. Bolagets inriktning ligger framförallt på el-, tele- och fjärrvärmearbeten med fokus på Norrköping-regionen.

Tjällmo Grävmaskiner

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.