Logotype

Bolag inom Services

The Physics Café

The Physics Café är en ledande aktör inom privatundervisning i Singapore. Bolaget grundades 2009 och har etablerat sig som en högkvalitativ aktör inom undervisning i naturvetenskapliga ämnen, med specialisering inom fysik, matematik och kemi.

The Physics Café

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.