Logotype

Bolag inom Services

Nitro Consult

Nitro Consult är ett av Europas största och mest heltäckande sprängtekniska konsultföretag och tillhörande tjänsteleverantör. Bolaget härstammar från Nitro Nobel och har i dagsläget ett 70-tal specialister som täcker alla aspekter av sprängning inom anläggning, gruvdrift och rivning. Bolaget har nio kontor runt om i Sverige med huvudkontor i Stockholm.

Nitro Consult

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.