Logotype

Bolag inom Services

AC Electrical

AC Electrical grundades 1995 och är ett elentreprenörsföretag baserat i nordvästra England, som erbjuder en rad elektriska tjänster för kommersiella, industriella och hushållskunder.

AC Electrical

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.