Logotype

Bolag inom Services

VästMark

VästMark är ett anläggningsföretag som startade sin verksamt i Västra Götalandsregionen 2010. Verksamheten omfattar det mesta inom exploatering, grundläggning, idrottsanläggningar, infrastruktur, VA och fjärrvärme-byggnation samt ytskikt och finplanering.

VästMark

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.