Logotype

Bolag inom Services

Stockholms Internationella Handelsskola

Stockholms Internationella Handelshögskola, SIH, bildades 1999 är en yrkeshögskola med fokus på internationellt inriktade ekonomiska utbildningar, offentliga upphandlingar och hållbarhet som drivs från Stockholm, Malmö och Norrköping samt genom distansutbildningar.

 

Stockholms Internationella Handelsskola

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.