Logotype

Bolag inom Services

Teodoliten

Teodoliten Mätteknik AB är en ledande aktör inom mätteknik i Sverige. Teodoliten är ett kunskapsföretag och levererar tjänster inom mätteknik, byggledning och kontrollansvar.

Teodoliten

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.