Logotype

Bolag inom Services

Netred

Netred är utvecklingspartner till Monitor ERP System med en djup kunskap i såväl enklare projekt som komplexa anpassningar och integrationer. Bolaget erbjuder även hosting/IT drift.

Netred

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.