Logotype

Bolag inom Services

Agio

Agio grundades 2003 och levererar IT-lösningar, lednings- och verksamhetsutveckling till kunder inom offentlig sektor, industri och bank.

Agio

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.