Logotype

Bolag inom Services

Brunner Pumpen

Brunner Pumpen är ett traditionellt schweiziskt pumpföretag med en 100-årig historia. Företaget är baserat i Zürich och utvecklar, distribuerar och underhåller komplexa pump-lösningar för fastigheter i Schweiz.

Brunner Pumpen

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.