Logotype

Bolag inom Services

Såg & Betong

Såg & Betong, grundat 1983, är ett familjeföretag som utför byggentreprenader, betongbearbetning, markarbeten, rivning, uthyrning av maskiner och arbetare inom byggsektorn. Bolaget har en geografisk täckning runt Vänern men är även verksamma i Stockholm.

Såg & Betong

Bolag inom andra affärsområden

Bolagen inom Storskogen är uppdelade i tre affärsområden: Services, Trade och Industry, med underliggande vertikaler. Bolagen bidrar till en god verksamhetsmässig och geografisk diversifiering, vilket skapar stabilitet och förutsättningar för tillväxt. Gemensamt för bolagen är en stark marknadsposition, en beprövad affärsmodell, bevisat uthållig lönsamhet samt en entreprenöriell anda.